Złapano wyjątek: Ta kategoria(1062) jest zablokowana
Plik: /home/users/scarlett/application/default/controllers/IndexController.php
Linia: 181
Kod:0
#0 /home/users/scarlett/application/default/controllers/IndexController.php(181): IndexController::fetchCategory()
#1 /home/users/scarlett/application/default/controllers/IndexController.php(15): IndexController->fetchCategory()
#2 /home/users/scarlett/library/Zend/Controller/Action.php(503): IndexController->indexAction()
#3 /home/users/scarlett/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(285): Zend_Controller_Action->dispatch()
#4 /home/users/scarlett/library/Zend/Controller/Front.php(935): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch('indexAction')
#5 /home/users/scarlett/front_controller.php(108): Zend_Controller_Front->dispatch()
#6 /home/users/scarlett/public_html/index.php(9): CMSFrontController->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#7 {main}